Toimitusehdot

YLEISET KAUPPAEHDOT YRITYKSILLE

1. SOPIJAPUOLET

1.1. Myyjä

Myyjä on TOOLS Finland Oy, Y-tunnus 2446396-6, Tikankatu 9, PL 131, 48601 KOTKA.

1.2. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan tahoa, joka ostaa tuotteita Myyjältä, kunhan kyseessä ei ole yksityishenkilö, joka ostaa tuotteita yksityiseen käyttöön. Tällöin sovelletaan sen sijaan kuluttajia koskevia yleisiä kauppaehtoja, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

2. SOVELTAMISALA

Nämä yleiset kauppaehdot koskevat tuotteiden ostamista Myyjältä. Ostoksia voidaan tehdä sähköisesti (kuten ERP-järjestelmän kautta, verkkosivustolla tai sähköpostitse), puhelimitse tai kivijalkamyymälässä. Nämä yleiset kauppaehdot koskevat myös tuotteiden ostamista kontista, varastosta, tavara-automaatista tai vastaavasta Smart Service lisäpalvelun mukaisesta säilöstä, ellei muuta ole erikseen lisäsopimuksessa mainittu.

3. HENKILÖTIEDOT

3.1. Asiakkaan vastuu

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että ostosten yhteydessä annettavat henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä. Asiakkaan vastuulla on myös varmistaa, etteivät kirjautumistiedot päädy sivullisten käsiin. Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Myyjään, jos Asiakas epäilee, että tietoja on käytetty väärin.

3.2. Myyjän vastuu

Myyjä on rekisterinpitäjä henkilötiedoille, joita Asiakas antaa ostoksen yhteydessä. Tietoja henkilötietojen käsittelystä on Myyjän Tietosuojaselosteessa.

4. TILAAMINEN

Sähköisesti (kuten ERP-järjestelmän kautta, verkkosivustolla tai sähköpostitse), puhelimitse tai kivijalkamyymälässä tehdyt tilaukset ovat sitovia. Ostosopimus tulee voimaan vasta, kun tilausvahvistus lähetetään Asiakkaalle. Jos tilausvahvistusta ei ole tullut, Asiakkaan on otettava pikimmiten yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun.

5. HINNAT

5.1. Ilmoitetut hinnat

Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Ilmoitettujen hintojen lisäksi Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta mahdollinen seosainelisä tai muu lakisääteinen maksu tuotteista, joita tällaiset maksut koskevat. Myyjän verkkosivustolla olevia tietoja päivitetään jatkuvasti. Myyjä ei vastaa mahdollisista kirjoitus- tai muista virheistä. Jos Myyjä huomaa, että tilatulle tuotteelle on ilmoitettu virheellinen hinta, Myyjä ilmoittaa tästä Asiakkaalle ja odottaa Asiakkaan hyväksyntää oikaistulle hinnalle ennen kaupan toteuttamista.

5.2. Erikoiskampanjat tai tarjoukset

Myyjä järjestää aika ajoin kampanjoita tai tarjouksia tietyistä tuotteista. Kampanjatuotteisiin sovelletaan edullisempia hintoja tai ehtoja ilmoitettuna ajankohtana tai niin kauan kuin varastoa riittää. Kampanjoita ja tarjouksia ei voida yhdistää muihin alennuksiin, ellei muuta ole erikseen mainittu. Myyjä pidättää oikeuden keskeyttää kampanjat ja tarjoukset milloin tahansa.

6. MAKSUEHDOT

6.1. Maksutapa

Asiakas voi maksaa ostoksen laskulla.

6.2. Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää netto. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) arkipäivän kuluessa laskun päivämäärästä. Jos kuukausi vaihtuu sovitun laskutusjakson aikana, sisällä oleva tilaus laskutetaan kuukauden vaihteessa.

6.3. Maksuviivästykset

TOOLS Finland Oy:n huomautus ja perintä on ulkoistettu Svea Perintä Oy:lle. Jos lasku on maksamatta eräpäivän jälkeen, siirtyy sen seuranta ja perintä perintätoimistolle.

Svea Perintä Oy lähettää maksamattomasta laskusta ensimmäisenä asiakkaalle TOOLS Finlandin nimissä maksuhuomautuksen.

6.4. Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto

Myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin sekä oikeuden ottaa tuotteet takaisin, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan (nk. omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto). Jos Asiakas ei maksa laskuja Myyjältä saamansa kirjallisen muistutuksen jälkeen, Myyjällä ei ole velvollisuutta myydä enempää tuotteita tai toimittaa jo tehtyjä tilauksia. Jos Myyjä ei saa maksua ajoissa, tämä katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi Asiakkaan puolelta.

7. TOIMITUKSET

7.1. Toimitus

Tuotteet toimitetaan osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut tilausta tehdessään, tai muutoin kirjallisesti sovitulla tavalla. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy ostajalle toimituksen yhteydessä. Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se luovutetaan kuljetusyhtiölle, joka on sitoutunut kuljettamaan tuotteen, tai kun Asiakas lähtee myymälästä maksettu tuote mukanaan.

7.2. Toimituskulut

Tuotteet toimitetaan Suomessa Myyjän varastosta ilman toimitusmaksua, jos tilauksen arvo on yli 200 EUR (ilman arvonlisäveroa), paitsi jos kyseessä on tilaa vievä tai erityiskuljetusta, kuten lavarahtia, edellyttävä tuote. Toimituskulut ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

7.3. Toimitusaika

Varastossa olevien ja vakiovalikoimaan kuuluvien tuotteiden toimitusaika on seitsemän (7) arkipäivää tilausvahvistuksen lähettämisestä, ellei tilausvahvistuksessa ole ilmoitettu muuta toimitusaikaa tai muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

7.4. Toimituksen viivästyminen

Jos toimitus viivästyy, Myyjä tiedottaa tästä Asiakkaalle pikimmiten ja ilmoittaa samalla uuden arvioidun toimitusajankohdan. Jos toimitus viivästyy yli kolmekymmentä (30) kalenteripäivää, Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa, jos kyse on vakiovalikoimaan kuuluvista tuotteista.

7.5. Lunastamattomat tuotteet

Jos lähetystä ei lunasteta, Myyjä pidättää oikeuden periä Asiakkaalta toimitus- ja käsittelykulut.

7.6. Tarkastusvelvollisuus

Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa lähetys huolellisesti. Asiakkaan on ilmoitettava vahingoittuneesta lähetyksestä välittömästi kuljetusyhtiön edustajalle.

8. TAKUU

8.1. Takuuaika ja takuuvaatimukset

Myyjä vastaa tuotteissa ilmenevistä valmistusvirheistä normaalisti kahdentoista (12) kuukauden ajan alkuperäisestä ostopäivästä, joka on vahvistettava esittämällä kopio laskusta tai kuitista. Jos tuote ei täytä takuukelpoisuusehtoja, Asiakkaalta veloitetaan maksu tuotteen tarkastamisesta. Kulut, jotka aiheutuvat tarkastetun tuotteen uudelleenkokoamisesta ja palautuksesta Asiakkaalle, veloitetaan Asiakkaalta.

8.2. Takuun rajoitus

Tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa muuta takuuaikaa alihankkijan tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty vian havaitsemisen jälkeen, jotka on purettu ja koottu uudelleen, jotka ovat altistuneet ulkoisten tekijöiden vaikutuksille tai joita ei ole huollettu Myyjän ilmoittamien huoltovälien mukaisesti. Myyjän takuuvastuu ei koske lisätarvikkeita, kuluvia osia, virheellistä käsittelyä tai nesteiden tai iskujen aiheuttamia vahinkoja. Aiempi sertifiointi ei koske tuotteita, jotka on valmistettu tai joita on muokattu asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisesti.

8.3. Korvaukset Asiakkaalle

Jos takuuvaatimus täyttää kelpoisuusehdot, Myyjä vastaa palautuskuljetukseen, korjaukseen tai korvaavan tuotteen toimittamiseen liittyvistä kustannuksista. Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, Myyjä ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat korvaavan tuotteen ostamisesta tai vuokraamisesta tai muun kuin ilmoitetun huoltoyhtiön suorittamasta korjauksesta, eikä matkakuluja tai vastaavia kuluja. Jos tuotetta ei ole enää valikoimassa, Asiakkaalle voidaan tarjota samankaltaista korvaavaa tuotetta.

9. REKLAMAATIO

9.1. Reklamaatioilmoitus

Jos Asiakkaan mielestä jokin tuote on vahingoittunut, virheellinen, epätäydellinen tai puuttuu kokonaan, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Myyjälle verkkosivustolla annettuun sähköpostiosoitteeseen, omalle myyjälle tai myymälään. Asiakkaan ilmoituksesta on käytävä selkeästi ilmi, että kyse on reklamaatiosta, ja siihen on sisällytettävä virheen kuvaus. Ilmoitukseen on liitettävä kopio laskusta tai kuitista.

9.2. Reklamaatioaika

Reklamaatio on tehtävä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen tai Asiakkaan olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka olisi pitänyt havaita, kun tuote luovutettiin Asiakkaalle, on reklamoitava seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tuotteessa ilmenevästä virheestä on kaikissa tapauksissa reklamoitava kuuden (6) kuukauden kuluessa kuitin tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi. Asiakas ei saa vedota tuotteen virheeseen, ellei Asiakas ilmoita virheestä Myyjälle määräaikaan mennessä.

9.3. Vastaamatta jättäminen

Jos Myyjä ei yhdeksänkymmenen (90) kalenteripäivän kuluessa saa Asiakkaalta vastausta huolto- tai reklamaatioasiaan, asia katsotaan loppuun käsitellyksi ja lähetetty tuote siirtyy Myyjän omistukseen.

9.4. Reklamaatiota koskeva rajoitus

Myyjän vastuu ei koske virheitä, jotka johtuvat Asiakkaasta tai tämän olosuhteista, eikä tilanteita, joissa virheen aiheuttaneet olosuhteet ovat ilmenneet sen jälkeen, kun vaaranvastuu tuotteesta on siirtynyt Asiakkaalle. Reklamaatio-oikeus ei myöskään koske normaalia kulumista tai vastaavaa. Myyjä ei vastaa virheistä muutoin kuin näissä yleisissä kauppaehdoissa kuvatun mukaisesti lukuun ottamatta tilanteita, joissa Myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti.

9.5. Virheen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että Myyjä korjaa virheen ilman, että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että Myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa Jos osapuolet niin sopivat, Asiakas voi korjauttaa virheen ja Myyjä voi korvata tästä aiheutuvat kulut Asiakkaalle.

9.6. Uusi toimitus

Myyjällä on aina oikeus virheen korjaamisen sijaan uusia toimitus. Asiakkaalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos i) sopimusrikkomuksella on Asiakkaalle olennainen merkitys ja Myyjä käsitti tämän tai Myyjän olisi pitänyt se käsittää, ii) kaupan kohteena on tuote, jota, ottaen huomioon tuotteen ominaisuudet sekä sen mitä sopijapuolten on oletettava edellyttäneen, ei voida korvata muulla tuotteella, ja iii) olemassa ei ole esteitä, jotka Myyjän olisi vaikea ratkaista tai jotka vaatisivat Myyjältä kohtuuttomia uhrauksia.

9.7. Hinnanalennus

Jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus eivät tule kysymykseen tai jollei niitä suoriteta kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa reklamaatiosta, Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen edellyttäen, että kyse on varaston vakiovalikoimaan kuuluvasta tuotteesta. Alennus voi kuitenkin olla enintään 25 % tuotteen tai sen reklamoidun osan sovitusta hinnasta, eikä välillisestä vahingosta makseta korvausta.

9.8. Kaupan purku

Jos Myyjä ei kohtuullisessa ajassa ryhdy tarvittaviin toimiin tai tuotteen korjaaminen tai uusi toimitus eivät tule kysymykseen, Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa kokonaan tai sen toimituserän osalta, josta reklamaatio on tehty. Jos Asiakas purkaa kaupan yhden toimituserän osalta, Asiakas saa samalla purkaa kaupan aikaisempien erien osalta, kunhan kyseiset tuotteet ovat käyttämättömiä, tai myöhempien erien osalta, jos Asiakkaalle erien keskinäisen yhteyden vuoksi aiheutuisi merkittävää haittaa siitä, että Asiakas joutuisi pysymään sopimuksessa kyseisten erien osalta. Kun Asiakas purkaa kaupan yhden toimituserän osalta, Asiakas saa samalla purkaa kaupan kokonaisuudessaan, jos sopimusrikkomus on Asiakkaalle olennainen koko kaupan kannalta ja Myyjä on käsittänyt tämän tai Myyjän olisi pitänyt se käsittää.

10. TUOTTEEN PALAUTTAMINEN

10.1. Palautusaika

Reklamaation tai takuuvaatimuksen yhteydessä Asiakkaan on palautettava tuote viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on sovittu Myyjän kanssa. Palautettavien tuotteiden mukaan on liitettävä palautusrahtikirja ja laskun tai kuitin kopio.

10.2. Tuotteen kunto

Jos mahdollista, palautettavien tuotteiden on palautuksen syystä riippumatta oltava kokonaisia, käyttämättömiä ja suljetussa, vahingoittumassa alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautettavien tuotteiden on oltava hyvin puhdistettuja, ja elintarvikekoneiden on oltava hygieniasyistä desinfioituja. Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta tuotteita, jotka eivät täytä näitä ehtoja, tai vaihtoehtoisesti veloittaa niiden puhdistusmaksu Asiakkaalta. Asiakas vastaa tuotteelle kuljetuksen aikana aiheutuvista vahingoista, joten Asiakkaan on huolehdittava tuotteen pakkaamisesta asianmukaisesti. Jos tuotteen arvo on laskenut Asiakkaan käsittelyn vuoksi, Myyjällä on oikeus tehdä tätä vastaava vähennys palautettavasta summasta.

10.3. Palautuksen kuljetusmaksu

Virheellisen tai takuuvaatimuksen kelpoisuusehdot täyttävän tuotteen palautuskustannuksista vastaa Myyjä. Vastoin Myyjän ohjeita tehtyjä palautuksia ei hyväksytä, ja ne voidaan lähettää takaisin Asiakkaan kustannuksella.

11. IMMATERIAALIOIKEUDET

Myyjän verkkosivustoilla ja tuoteluetteloissa olevat tiedot on suojattu muun muassa immateriaali- ja markkinaoikeuksia koskevilla laeilla. Yrityksen nimeä, tuotemerkkejä, tuotteiden nimiä, kuvia, grafiikkaa, muotoilua ja layoutia, tuotteita ja palveluja koskevia tietoja ja muuta sisältöä ei näin ollen saa kopioida tai käyttää ilman Myyjän valtuutetulta edustajalta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta.

12. VAHINGONKORVAUKSET JA VASTUUNRAJOITUS

12.1. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Osapuolilla on oikeus vahingonkorvauksiin vain sopimusrikkomuksista, joihin vastapuoli on syyllistynyt huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Vahingonkorvaus koskee ainoastaan suoria vahinkoja ja käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta tai muusta välittömästä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut. Vahingonkorvaus ei koske vahinkoa, joka Asiakkaalle aiheutuu muun kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta johtuvia vaatimuksia.

12.2. Korvausvaatimuksen määräaika

Korvausvaatimus on esitettävä vastapuolelle kirjallisesti yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun sopimusrikkomus havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Myöhemmin esitettyihin vaatimuksiin ei voida vedota vastapuolta vastaan. Jos sopimusrikkomus liittyy virheelliseen tuotteeseen, sovelletaan kuitenkin edellä olevia määräyksiä reklamaatioajasta.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

13.1. Osapuolista riippumattomat olosuhteet

Osapuoli vapautuu velvollisuuksistaan, jos se pystyy osoittamaan, että on ilmennyt osapuolesta riippumaton este, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia olosuhteita voivat olla esim. työtaistelu, sota, viranomaispäätös tai osapuolta tai tämän alihankkijaa koskevat mittavat käyttökatkokset.

13.2. Kolmas osapuoli

Jos tuotteen viivästyminen tai virhe johtuu kolmannesta osapuolesta, jonka osapuoli on palkannut toteuttamaan kaupan kokonaan tai osittain, osapuoli vapautuu korvausvastuusta vain, jos osapuolen käyttämä kolmas osapuoli olisi myös vapautunut siitä yllä kuvatun mukaisesti. Sama koskee myös tuotteen viivästymisiä tai virheitä, jotka johtuvat Myyjän käyttämästä alihankkijasta tai muusta tahosta aikaisemmassa myyntiportaassa.

13.3. Kaupan purku ylivoimaisen esteen vuoksi

Jos kauppaa ei voida toteuttaa yhdeksänkymmenen (90) kalenteripäivän kuluessa ylivoimaisen esteen ilmenemisestä, osapuolet voivat purkaa kaupan siltä osin kuin sen toteutuminen on estynyt. Jos kauppa tällöin puretaan, vastapuoleen ei voida kohdistaa muita seuraamuksia.

14. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa järjestyksessä, ellei olosuhteista selvästi muuta johdu: 1. Mahdollinen erikseen laadittu pääsopimus 2. Nämä yleiset kauppaehdot

15. SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOISTUIN

15.1. Sovellettava laki

Näitä yleisiä kauppaehtoja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Jos Myyjä päättää tapauskohtaisesti joustaa sopimusehtojen soveltamisesta Asiakkaan hyväksi, tällaisia joustoja ei voida katsoa tavanomaiseksi käytännöksi osapuolten välillä.